Yıllık Aidat ve Katılma Paylarına Uygulanacak Gecikme Zammı Oranı Değişikliği

 

İlgi genelge ile ;

“3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde
Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24
Olarak Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” nın , 21/05/2024 tarihli ve 32552
sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı,
5362 sayılı Kanunun 61. maddesi gereğince süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve
katılma paylarına uygulanacak gecikme zammı oranları 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve
Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre belirlendiğinden söz konusu oranların
01/06/2024 tarihinden itibaren %24 olarak uygulanacağı bildirilmiştir.

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim

Mesai saatleri saat 09.00-17.30 arası