Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Konulu Genelgesi

Konfederasyonumuz ilgili yazısı ile MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün
02.02.2024 tarih ve 2024/36 sayılı Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği konulu
Genelgesi kapsamında değişiklikler olmuştur.
Bu değişiklikler özetle;
 Denetimler sonucunda İSG şartlarını sağlamayan işletmelerde yer alan çıraklar, okul
atölyelerinde ve ya İSG uygunluğunu sağlayan farklı bir işletmede pratik eğitimine
devam edecektir.
 Denetimler sırasında işletmede usta/usta öğreticisi bulunmaması halinde okullar
tarafından ivedilikle iş pedagojisi kursları açılacaktır.
 Çıraklık sözleşmesinde belirtilmesi ve veli izni alınması kaydıyla işin niteliğine göre
(elektrik tesisatçılığı, mobilyacılık vb.) çıraklar usta öğreticileri ile birlikte eğitim
mıntıkasının dışına çıkabilecektir.

Söz konusu detaylar ekte yer alan Konfederasyonumuzun genelgesinde bulunmaktadır. Detaylar için TIKLAYINIZ…

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim

Mesai saatleri saat 09.00-17.30 arası