Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hakkında

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları süresince işyeri; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almakla yükümlüdür. Çırak öğrencisi bulunan işletmeler için eğitim müfredatına ve İş sağlığı mevzuatına uygunluğu konusunda önümüzdeki günlerde bakanlık müfettişleri /eğitim müfettişlerince denetimler yapılacak olup, Mesleki eğitime ve staj yapılmaya uygun görülmeyen işletmelerin çırak çalıştırma sözleşmeleri fesih edilecektir. Konu ile ilgili bilgilendirmeler ilgide yer alan önceki yazılarımızda da mevcuttur. Söz konusu denetimlerde kontrol edilecek konular aşağıda olup, çırak öğrencisi ya da stajyeri bulunan tüm işletmeler Mart 2024 tarihine kadar denetlenecektir.

  1. İşletmenin risk değerlendirmesi yapılmış mı, güncel mi?
  2. İşletmenin acil durum planı var mı?
  3. İşletme tehlike sınıfına uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alıyor mu?
  4. İşletme çalışanlar için sağlık gözetimi yaptırıyor mu?
  5. İşletme mesleki eğitim/staj yapan öğrencilere işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirme yapıyor mu?
  6. İşletme mesleki eğitim/staj yapan öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriyor mu?
  7. İşletme yapılan risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirlemiş mi?
  8. İşletme, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırmış mı?
  9. İşletme yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almış mı?

Ayrıca çırak öğrencisi bulunan işletmeler ekli dosyada yer alan “Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları” hükümlerine de uymalı ve tüm taraflarca imzalatılmalıdır. Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hakkında formu indirmek için tıklayınız.

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim

Mesai saatleri saat 09.00-17.30 arası