Konfederasyonumuzun “Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” konulu ilgi genelgesi Birliğimize gönderilmiş olup, bir sureti ekte sunulmaktadır.

22 Ekim 2022 tarihli ve 31991sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6250 sayılı Türkiye Halk
Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar çerçevesinde,
1) 03/01/2022 tarihli ve 5061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Halk
Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararın 3 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “30 yaşını” ibaresi “35 yaşını” şeklinde ve “100.000 TL’ye
kadar” ibaresi “300.000 TL’ye kadar” şeklinde değiştirilmiştir.
Bu bağlamda; KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar
hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 35 yaşını
tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini
Bankaya sunmaları durumunda 300.000 TL’ye kadar % 100 faiz indirim oranı uygulanarak kredi
kullandırılabilecektir.
2) Aynı Kararın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en fazla iki” ibaresi “en fazla
üç” şeklinde, “kredi hesap sayısı ikiyi” ibaresi “kredi hesap sayısı üçü”şeklinde ve “devam eden ikiden
fazla” ibaresi “devam eden üçten fazla”şeklinde değiştirilmiştir.
Böylelikle kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkârlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate
alınarak bir yıllık süre içinde en fazla üç defa faiz indirimli kredi kullandırılabilecek ve toplamda geri
ödemesi devam eden faiz indirimli kredi hesap sayısı üçü geçemeyecektir. Bu Kararın yürürlüğe girdiği
tarih itibarıyla devam eden üçten fazla faiz indirimli kredisi bulunan esnaf ve sanatkârların bu kredileri,
Karar kapsamında izlenmeye devam edilecek olup, durumları bu maddeye uygun hale gelene kadar yeni
kredi kullandırılmayacaktır.
Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız vasıtasıyla esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda
gereğini rica ederiz

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim

Mesai saatleri saat 09.00-17.30 arası