Kredi Kartına 9 Taksit Sınırlaması Getirilmesinden Dolayı Danıştay’da Yürütmenin Durdurulması İçin Dava Açıldı.

TELEKOMÜNİKASYON ALANINDA CEP TELEFONLARI DAHİL OLMAK ÜZERE KREDİ KARTINA TAKSİT İMKANININ KALDIRILMASI VE DİĞER ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE KREDİ KARTINA 9 TAKSİT SINIRLAMASI GETİRİLMESİNDEN DOLAYI MESLEKTAŞLARIMIZIN EKONOMİK YÖNDEN MAĞDURİYETİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA İZMİR ELEKTRONİKÇİLER ODASI OLARAK 12.02.2014 TARİHİNDE DANIŞTAY’DA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI DAVASI AÇILMIŞTIR.BU KONUYLA İLGİLİ İESOB TOPLANTI SALONUNDA SAAT 10,30’DA bAŞKANIMIZ ALİ ÜSTÜN BAŞKAN VEKİLİMİZ HALİL YİĞİT ODA GENEL SEKRETERİMİZ ENGİN TURBAY ODA HUKUK MÜŞAVİRİ AVUKAT METİN ALTMIŞKARA’NIN KATILIMIYLA KONUYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.KONUYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI AŞAĞIDADIR.

BASIN AÇIKLAMASI

İzmir Elektronikçiler Esnaf Ve Sanatkârlar Odası, İzmir ilinde faaliyet gösteren elektronik esnafının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel faaliyetlerine uygun olarak gelişmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını korumak ve yasanın öngördüğü diğer maksatlarla İzmir’de faaliyet gösteren elektronikçilerin haklarını korumak ve mesleki gelişiminin sağlanması amacına yönelik olarak Anayasanın 135.maddesine göre kurulmuş olan kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşu olup Oda üyelerinin haklarının korunması amacı ile her türlü girişimde bulunmakta ve gerektiğinde yetkili makamlara başvurular yapmaktadır ve bu hususta da 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 11. maddesi gereğince tam yetkilidir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” in 1. maddesi ile “10.03.2007 tarih ve 26458 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” in 26. maddesine eklenen 7. fıkradaki “Telekomünikasyon” ibaresinin, ANAYASA, TÜRK BORÇLAR KANUNU ve TÜRK TİCARET KANUNU hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinden İPTALİNE karar verilmesi talebi ile DANIŞTAY’ da dava açılmıştır.

İptali istenen ve sınırlama getiren yönetmelik sonrasında teknoloji mağazalarının bu sorunu HEDİYE KARTI UYGULAMASI ile [mağaza müşterisine önce hediye kartını taksitli olarak satmakta ve ardından da o hediye kartı ile müşterisine telefon vermektedir.] , GSM OPERATÖRLERİNİN ise aylık fatura bedellerine ilave edilerek 24 taksit yapmak suretiyle aşmakta, teknoloji mağazalarının kanunu dolanmak suretiyle müşterilerine cep telefonunda taksit imkânı tanıması, büyük mağazalar ile esnaf arasında eşitsizliğe ve haksız rekabete yol açmaktadır.

İzmir Elektronikçiler Esnaf Ve Sanatkârlar Odası bağlı 1239 esnaf ve sanatkâr kayıtlı olup, bunların 371 tanesi telefon, cep telefonu satış, bakım ve tamirciliği işi yapmaktadır.

Anayasanın 173.maddesinde, Devletin, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri almakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir. Ancak esnafı çalışamama noktasına getiren yönetmelik değişikliği ile, esnaf ve sanatkârların korunması bir yana esnaf teşkilatının elektronik piyasasından silinmesi sonucu doğmuştur. Zira, bu düzenleme ile büyük işletmeler ile küçük esnaf arasında büyük bir çalışma farklılığı yaratılmış, büyük işletmeler yeni çözüm getirmek ve kanunu dolanmak suretiyle taksit sınırlamasını ortadan kaldırmışken, esnaf için çözümsüz bir çalışma hayatının oluşmasına sebep olunmuştur. Ekonomik hayatta tacirler kadar esnafların da doldurulamaz ve vazgeçilemez bir yeri olduğu dikkate alındığında, devletin esnafın çalışmasına katkıda bulunacak, çalışmasına devam etmesini sağlayacak ve ülkemiz açısından halen yaygın olan esnaflardan alışveriş yapılması anlayışının devam etmesini sağlayacak şekilde, yönetmelik değişikliğinin iptali gerekmektedir.

Ülkemizde ve dünyada haberleşme, artık hızlı ve sıradan bir hale gelmiştir. Bunda teknolojinin gelişmesinin ve kullanımının artmasının rolü büyüktür. Özellikle telefon ve bilgisayar kullanımının ve bunlara ulaşılabilirliğin kolaylığı bu durumda son derece etkilidir. Her ne kadar özellikle telefon fiyatları el yaksa da kredi kartı kullanımının yoğunluğu bu teknolojiye erişmede kolaylık sağlamaktadır. Bunun en büyük kanıtı ise ülkemizde ve dünyada cep telefonu kullanıcısındaki sayıdır. TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’de 2013 Eylül ayı sonu itibariyle 68.911.173 cep telefonu abonesi vardır. Bu neredeyse nüfusumuzun tamamına yakının cep telefonu abonesi olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan Bankalar arası Kart Merkezi’nin telekomünikasyon sektöründe kredi kartı ile yapılan işlem âdetine ilişkin hazırladığı rapora baktığımızda bu sayının 2013 yılı sonu için 132.186.016 olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle 2013 yılında telekomünikasyon sektöründe kredi kartı ile 132.186.016 defa işlem yapılmıştır.

Bu kadar önemli bir sektör için ve BDDK tarafından yapılan bir yönetmelik değişikliği ile esnaflarımızın mağduriyetine neden olunduğundan bu YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAYDA YARGILAMA NETİCELENİNCEYE KADAR YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI istemli dava açılmıştır. Başta İzmir esnafı olmak üzere Tüm Türkiye’deki bu uygulamadan mağdur olan esnaflarımıza ve basın mensuplarına saygı ile duyurulur.

Ali ÜSTÜN

İzmir Elektronikçiler Esnaf Ve

Sanatkârlar Odası Başkanı

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim

Mesai saatleri saat 09.00-17.30 arası