Sanayi Sicil Belgesi Almış Olan Firmaların Dikkatine

İzmir Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile; 6948 sayılı Sanayi
Sicil Kanununun 5 inci maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmalar tarafından, her
takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren 2023 yılı
Yıllık İşletme Cetvelinin, Nisan 2024 ayı sonunu beklemeden “http://sanayisicil.sanayi.gov.tr
internet adresine E-Devlet üzerinden giriş yapılarak elektronik ortamda verilmesi gerektiği, aksi
durumlarda Sanayi Sicil Kanununun öngördüğü idari para cezası uygulanacağı hususları
bildirilmektedir.

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim

Mesai saatleri saat 09.00-17.30 arası