MECBURİ UYGULAMAYA ALINAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜRK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ 11.05.2023

      “Mecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğ’’
11/05/2023 tarihli ve 32187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğe
göre;
Genelgemiz ekinde yer alan Türk Standartlarının, bu tebliğin yürürlüğe girdiği
tarihteki tadilleri ile birlikte imalat ve piyasaya arz sahalarında mecburi olarak
uygulamaya konulduğu,
Söz konusu Türk Standartları kapsamına giren ürünleri imal eden ve piyasaya arz
edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymalarının zorunlu olduğu,
Belirtilen standartların, TSE Merkez Teşkilatından, belgelendirme
müdürlüklerinden ve il temsilciliklerinden temin edilebileceği ve iletişim bilgilerine
TSE’nin internet sitesinden ulaşılabileceği,bildirilmiştir.

Konu ile ilgili evrakları aşağıdaki linki tıklayarak indirebilirsiniz

EKLER: 1. MECBURİ UYGULAMAYA ALINAN TÜRK STANDARTLARI LİSTESİ.pdf

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim

Mesai saatleri saat 09.00-17.30 arası